hits

Hodepine del 2, spenningshodepine.

Jeg skrev en liten intro rundt hodepine i innlegget om migrene ( http://kropp.no/hodepine-del-1-migrene/ ).

Nå kommer det litt informasjon rundt spenningshodepine, også kalt tensjonshodepine!

Spenningshodepine er en veldig vanlig tilstand å søke hjelp for. Det kan være mange årsaker til denne type hodepine. Det er mange som går for den «enkle» utveien med smertestillende. Og ja, dette kan muligens ta symptomene, men tar den årsaken? Hva med å prøve å ta tak i den utløsende årsaken? Mosjonere regelmessig (dette kan gi mindre hodepine og har også veldig mange andre helsegevinster), håndtere stresset. For ja, det er 2016 og veldig mange stresser, men hvordan takler du stresset ditt?

Så mange som 8 av 10 har opplevd hodepine i løpet av det siste året.
Ca 5 % har det en eller flere ganger i uken.
Opptil 40% av barn innen 7-årsalderen har hatt hodpine og innen 15-årsalderen er tallet 75%!

Altså, ikke helt uvanlig!

I de aller fleste tilfeller er hodepinen helt ufarlig, vondt og irriterende ja, men ufarlig.

Spenningshodepine utgjør mer enn 75% av tilfellene av hodepine som det søkes hjelp for.

 

Hvem og hvorfor får man det?

Man kan ikke alltid finne en spesifikk årsak til det, men visse faktorer går igjen. Stress og stressende situasjoner er en relativt vanlig årsak som går igjen.  Synet, bitt/kjeve/bitemuskler kan være en faktor, da mange biter tenner i stressende situasjoner eller kanskje om natten når man sover. Begrenset bevegelighet i nakken kan være en årsak. Andre faktorer du burde se på er inntak av mat og væske. Igjen, som jeg gjorde under innlegget om migrene, vil jeg påpeke at hodepinedagbok er et veldig godt hjelpemiddel om du sliter mye med spenningshodepine. Da kan du lete deg bakover og se om det er noe som går igjen.

Langvarige kontraksjoner/spenninger i kraniets muskler kan også være en årsak. Undersøkelser med elektromyografi av muskler i kraniet, tinning og nakken har vist tegn til varige spenninger i disse musklene hos mange som sliter med spenningshodepine. Men, da kan man alltids diskutere hvorfor disse musklene i utgangspunktet blir spent. Stress? Biter tenner? Myser du? Inaktivitet? Mat/væske?

Det er også vist at mange personer som jevnlig har spenningshodepine er mer engstelige, spente og har en nedsatt terskel for hva som utløser stress.

En del som sliter med denne typen hodepine opplever derav mindre hodepine ved fri og ferier.

Hva kan trigge anfall?

Igjen er det ingen fasit. Er det noen stressende situasjoner som går igjen som setter i gang hodepinene? Synsproblemer? Mangel på søvn? Du bør lete etter årsaken til at musklene eventuelt spenner seg.

Kort oppsummering:

Kjønn: Kvinner/menn 3:1

Debutalder: 15-50 år (oftest)

Lokalisasjon: Bånd over panne, verking i øvre del av nakken, «en lue som sitter for hardt», oftest ikke lokalisert til kun en side (som migrene).

Karakter: Kontinuerlig, molende, trykkende.

Varighet: Veldig varierende fra 30 minutter til dager.

Når: Hele eller deler av dagen, varierer veldig på utløsende årsak. Går sjelden utover nattesøvnen.

Utløsende faktorer: Bla stress, psykiske belastninger, inaktivitet, depresjon, men som nevnt kan det være veldig mange årsaker.

 

Behandling:

Igjen, er du jevnlig plaget med hodepine kan en hodepinedagbok hjelpe.

Manuell behandling har vist seg å ha god effekt på denne typen hodepine, da både på behandling av ledd og muskulatur. Regelmessig fysisk aktivitet. Lære seg å håndtere de stressende situasjoner som eventuelt  gjør deg stresset. Få i deg nok av riktig mat og væske.

Unngå for mye bruk av smertestillende da dette i seg selv kan gi hodepine.

 

 

Min erfaring rundt dette er som jeg nevnte i innlegget om migrene. Spenningshodepine er en tilstand som veldig ofte responderer positivt både på kort og lang sikt på manuell behandling kombinert med tips for å kontrollere dette selv.

Til slutt et lite tips! Er du en av de som ofte får hodepine når fredagen endelig er der? Prøv en intensiv treningsøkt med høy puls etter jobb på fredag!

 

Mvh Naprapat Lars Herbert Nordgård

Herbert@kropp.no

www.naprapatsenteret-moss.no

 

 

 

 

 

-Sykdomslære, indremedisin, kirurgi og anestesi. Dag Jacobsen, Sverre Erik Kjeldsen, Baard Ingvaldsen, Kristin Kund, Kaare Solheim. Gyldendal Norske Forlag AS 2001
-Neurologi Fjerde opplag 2006, redaktør Christina Brynolfsson.
-http://nhi.no/foreldre-og-barn/ungdom/sykdommer/spenningshodepine-2461.html

J Bodyw Mov Ther. Espí-López GV1, Gómez-Conesa A2, Gómez AA3, Martínez JB3, Pascual-Vaca AO4, Blanco CR4. 

Treatment of tension-type headache with articulatory and suboccipital soft tissue therapy: A double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial.
  2014 Oct;18(4):576-85. doi: 10.1016/j.jbmt.2014.01.001. Epub 2014 Jan 10.  

Eur J Phys Rehabil Med.  Espí-López GV1, Rodríguez-Blanco C, Oliva-Pascual-Vaca A, Benítez-Martínez JC, Lluch E, Falla D.  

Effect of manual therapy techniques on headache disability in patients with tension-type headache. Randomized controlled trial.

 

2014 Dec;50(6):641-7. Epub 2014 Apr 30

By | 2017-05-19T12:39:59+00:00 januar 15th, 2016|0 kommentarer

About the Author:

Herbert Nordgård
Naprapat og personlig trener. Driver/eier av Naprapatsenteret i Moss siden 2011. Startet www.kropp.no i 2015 med målet om å være en informasjonskanal for mennesker med interesse for kropp og trening. Tilbyr tradisjonell naprapati, personlig trening, trening/kostholdsplan, ulike kurs/workshops og oppfølging via nett.